Rada školy  

Rada školy zvolená 28.9.2020

 

Predseda:

Mgr. M. Kováčová - zástupca rodičov

 

Podpredseda:

J. Hudcovič. - zástupca rodičov

 

Členovia:

JUDr. Vetrák M., PhD. - zástupca MÚ Bratislava- Petržalka

PeadDr. K. Brťková. - zástupca OŠ MÚ Petržalka

B. Korytárová - správny zamestnanec MŠ

 

Zapisovateľ:

Bc. Z. Šlosiarová - učiteľka MŠ

 

Overovateľ:

Mgr. D. Náprstková - učiteľka MŠ

                

Legislatíva:

291/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004
www.google.com/search?q=rada+%C5%A1koly+legislat%C3%ADva&ie=utf-8&oe=utf-8&client=ubuntu&channel=fs

5962003 Z.z. Zákon - Ministerstvo školstva

www.google.com/search?q=rada+%C5%A1koly+legislat%C3%ADva&ie=utf-8&oe=utf-8&client=ubuntu&channel=fs