Projekt environmentálnej výchovy

bol vytvorený k začiatku šk. roka 2010/2011 a je bez zmien v platnosti do dnešného dňa.

 enviro PROJEKT.doc