Pri nástupe dieťaťa do MŠ potrebujete:

 

Rodič dieťaťa predloží:
 • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa

 • kópiu kartičky poistenca

 • pravdivo vyplnený adaptačný dotazník o dieťati

 • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého

  dieťa do MŠ prichádza

- tlačivá rodičia dostanú pri nástupe do MŠ

 

Dieťaťu do skrinky a spálne:
 • papučky (nie šlapky!!!) 

 • ramienko do skrinky

 • náhradné veci na prezlečenie uložené v igelitovej taške

 • cvičebný úbor (len predškoláci)

 • pyžamko

- všetko označené menom dieťaťa