Pri nástupe dieťaťa do MŠ potrebujete:

 

Rodič dieťaťa predloží:
  • evidenčný lístok s údajmi dieťaťa

  • kópiu kartičky poistenca

  • pravdivo vyplnený adaptačný dotazník o dieťati

  • vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťa

- tlačivá rodičia dostanú pri nástupe do MŠ

 

Dieťaťu do skrinky a spálne:
  • papučky (nie šlapky!!!) 

  • ramienko do skrinky

  • náhradné veci na prezlečenie uložené v igelitovej taške alebo batohu

  • cvičebný úbor (len predškoláci)

  • pyžamko

- všetko označené menom dieťaťa