V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne. Prevádzku počas prázdnin stanovuje zriaďovateľ. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ rodičom spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať náhradnú MŠ. Matky s deťmi na materskej dovolenke navštevujú náhradnú materskú školu (počas prázdnin) po konzultácií s riaditeľkou školy a v závislosti od kapacity náhradnej MŠ.

    V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas, ktorý bude prerokovaný s rodičmi, prípadne podľa dohovoru a pokynov zriaďovateľa.