Praktické informácie pre rodičov začínajúcich, ale aj pokročilých  škôlkárov:

 

- pri nástupe dieťaťa do MŠ
- prijímanie dieťaťa do MŠ
- denný poriadok
- na stiahnutie  - tlačivá:

    - 2% z daní

    - žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

    - žiadosť o prerušenie dochádzky

    - informácie o dieťati

- termíny prázdnin
- úhrada poplatkov za MŠ