Občianske združenie

OZ Petržalskí škôlkári

Haanova 9

851 04 Brataislava

 

IČO: 42265801

č.ú.: 4050089005/3100

IBAN: SK59 3100 0000 0040 5008 9005