Zmena VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

30.08.2019 21:41

Vážení rodičia, dávame vám do pozornosti aktuálnu verziu VZN týkajúcu sa zmien platieb školného (s platnosťou od 1.11.2019) a stravného (s platnosťou od 1.9.2019) v MŠ:

Znenie_VZN_c_7_2019.pdf (422,8 kB)