Zmena výšky príspevku od 1.1.2021

07.01.2021 11:31

Na základe VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020

výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  od 1.1.2021 sa určuje na 40,-€ mesiac / dieťa,
číslo účtu a VS ostáva nezmenený.

www.petrzalka.sk/2020-12-16-vseobecne-zavazne-nariadenie-mestskej-casti-bratislava-petrzalka-c-15-2020