Zmena v odhlasovaní stravného

28.10.2019 12:36

Na základe pripomienkového konania k VZN č.7 je dňom 22.10.2019 právoplatné rozhodnutie o odhlasovaní detí MŠ z poberania stravy.

Od tohto dátumu je možné odhlasovať dieťa v daný deň do 7:30 hod. Po tomto čase nebude možné dieťa zo stavy odhlásiť.