zápisné lístky stravníkov v ŠJ materskej školy

04.08.2020 09:23

Prikladáme na stiahnutie zápisné lístky stravníkov v MŠ - všetky deti navštevujúce MŠ s bežným stravovacím režimom.

Vyplnený zápisný lístok a platba podľa informácie na zápisnom lístku budú od nástupu dieťaťa do MŠ v šk. roku 2020/2021 

podmienkou k možnosti stravovať sa v školskej jedálni.

Predškoláci - Z.L._20_21_strav.v_ms_s_dotaciou.docx 

Ostatné deti - Z.L._20_21_strav.v_ms_bez_dot.docx