Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

09.04.2021 10:19

Rozhodnutie MÚ MČ Petržalka o prevádzke materských škôl v čase letných prázdnin:

prevádzka_leto_2021.pdf

Na základe tohoto rozhodnutia, bude naša MŠ v prevádzke počas mesiaca júl 2021.