Prevádzka MŠ od 12.4.2021

09.04.2021 16:19

Od 12.4.2021 budú v prevádzke štyri triedy MŠ pre deti všetkých vekových skupín v čase od 6:30 do 16:30 hod.

 K prevzatiu dieťaťa do MŠ budú zákonní zástupcovia potrebovať:

- Čestné vyhlásenie -  Čestné vyhlásenie 11a.docx 

- výsledok testu k nahliadnutiu,

- dve rúška pre dieťa do skrinky.

Deti budú preberané pri vstupe do MŠ.