Prevádzka MŠ k 1.9.2021

30.08.2021 16:31

Prevádzková doba materskej školy od 1.9.2021:

6:30 - 17:00 hod