Predkladanie čestného vyhlásenia - každý pondelok

13.04.2021 14:56

Žiadame zákonných zástupcov detí, aby každý pondelok pri príchde do MŠ predložili Čestné vyhlásenie (tlačivo 11a).

 

Čestné vyhlásenie 11a.docx