Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

26.03.2021 14:03

Podrobnosti o termíne a spôsobe podávania žiadostí nájdete v rubrike: Pre rodičov