PLENÁRNA SCHÔDZA a TRIEDNE AKTÍVY RODIČOV

03.09.2019 13:33

Pozývame všetkých rodičov dňa 11.9.2019 o16:00 hod. na plenárnu schôdzu a následne triedne aktívy.

S ohľadom na zmeny v platbách školného a stavného je účasť rodičov potrebná!