Platby na úhradu stravného

13.04.2021 14:53

Oznamujeme,

 

že informácie o výške platby na úhradu stravného budú od nasledujúceho mesiaca (máj 2021)

zasielané priamo na mailové adresy zákonných zástupcov detí.