Oznam o zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

20.01.2021 10:53

VZN_príspevky_v_školách_- posledná_verzia.docx