Oznam k poskytovaniu dotácií na stravu

30.08.2021 20:08

Do 8. septembra 2021 si môžu všetci zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú niektorý z bodov a) až d), podávať formulár na posúdenie príjmu.

Zákonní zástupcovia predkladajú všetky tlačivá s potrebnými dokladmi na Oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.  Všetky potrebné doplňujúce informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté na Oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka.

oznam - dotacie_vyzva_20.8.2021.docx
formular_na_posudenie_prijmu_s_prilohami_new.pdf