Nové tlačivo o bezinfekčnosti od 17.5.2021

15.05.2021 00:15

Aktualizované tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré bude potrbné predkladať zákonnými zástupcami detí pri príchode do MŠ od 17.5.2021:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti