Do 26.9.2019 - vyplnené tlačivá súhlasu

19.09.2019 13:19
Podľa najnovších pokynov je POTREBNÉ odovzdať v MŠ do 26.9.2019 v zalepenej obálke vyplnené tlačivo
Súhlasu so spracovaním a overením osobných údajov.
Tlačivo si môžete stiahnuť tu:

Súhlas_spracovanie_preverenie_údajov.doc (40448)