AKTUÁLNE - POPLATKY ŠKOLNÉHO !!!

09.09.2019 18:47

Aktuálne informácie k poplatkom školného všetkých detí petržalských materských škôl:

 

- súhlas so spracovaním a overením osobných údajov - rodičia detí s trvalým pobytom v Petržalke

- do 30.9.2019

https://www.petrzalka.sk/2019-09-09-rodicia-dietata-v-ms-s-trvalym-pobytom-vyplnte-suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov/

- tlačivo súhlasu

 
 

- žiadosť o poskytnutie zľavy - rodičia s trvalým pobytom mimo Petržalky

- do 15.9.2019

- o zľavu je potrebné požiadať pre každý školský rok do 15. septembra kalendárneho roka, alebo do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prijatí dieťaťa, pre deti prijaté v priebehu školského roka.

https://www.petrzalka.sk/2019-09-09-ziadost-o-poskytnutie-zlavy-z-prispevku/

- formulár žiadosti

https://www.petrzalka.sk/2019-07-29-skolkyzlava_formular/