Tu si môžete stiahnuť niektoré potrebné tlačivá a formuláre:

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-2021-2022.docx

Čestné vyhlásenie

čestné vyhlásenie od 3.5.2021.docx 

 

Žiadosť o prerušenie dochádzky

prerušenie doch - žiadosť.docx

 

Informácia o dieťati.doc 

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

vyhlásenie o bezinfekčnosti 9-2020.docx