Tu si môžete stiahnuť niektoré potrebné tlačivá a formuláre:

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-2021-2022.docx

 

Žiadosť o prerušenie dochádzky

prerušenie dochádzky - žiadosť.docx

 

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa.docx