Kolektív MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

 

1. trieda:

Mgr. Náprstková D. - triedna učiteľka

Bc. Kalinková V. - učiteľka

 

2. trieda:

Kulifajová I. - riaditeľka školy

Mgr. Mikulášových Z. - triedna učiteľka

                             

4.b trieda:

Mgr. Blanová J.  - zást. riad.

                   Bc. Šlosiarová Z. -  triedna učiteľka

 

4.a trieda: 

Mgr. Turčinová D. - triedna učiteľka

Kóšová M. - učiteľka

 

             Správni zamestnanci:                  

 Korytárová B.                   

 Kalaziová M.

 Muzslayová K.

 

             Zamestnanci školskej jedálne:

                    Brozmanová V. - vedúca školskej jedálne

                    Brúderová T.. - kuchárka

                    Janečková K. - kuchárka

                    Repková Z. - kuchárka