Fotogaléria

V súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov nebudeme viac publikovať pre rodičov detí našej MŠ fotografie zo školských akcií!