D E N N Ý   P O R I A D O K

Denný poriadok bude upravovaný v súlade s nariadeniami MÚ Petržalka.

 

Školský rok: 2021/2022                          Trieda: 4.a

 

Prevádzka MŠ je denne od 6:30 – 17:00 hod.

 

6.30 - otvorenie prevádzky

 

    schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia,

    skupinové, individuálne, spoločenské hry, edukačné aktivity

 

9:00 až 9:20 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

 

   pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné

  aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku,

  vychádzka so získavaním vedomostí o okolí, prírode, doprave, hry

  v záhrade (pohybové so spevom, využitie náčinia  náradia, pieskovísk,

  hry s hračkami, voľné hry)

 

12:00 až 12.30 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena,

 

  príprava  na obed, obed) príprava na odpočinok – literárne, hudobné

  chvíľky a rozhovory, odpočinok (v starších vekových skupinách

  skracovanie odpočinku)

 

14:45 až 15:00 hod. - hygiena, olovrant

 

    hry a hrové činnosti - edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku

 

17:00 hod. - ukončenie prevádzky

 

 

                        D E N N Ý  P O R I A D O K

 

Školský rok: 2021/2022                           Trieda: 4.b

 

Prevádzka MŠ je denne od 6:30 – 17:00 hod.

 

6.30 - otvorenie prevádzky

 

    schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia,

    skupinové, individuálne, spoločenské hry, edukačné aktivity

 

8.50 až 9:10 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

 

    pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné

    aktivity,  osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku,

    vychádzka so získavaní vedomostí o okolí, prírode, doprave, hry

    v záhrade (pohybové so spevom využitie náčinia a náradia, pieskovísk,

    hry s hračkami, voľné hry)

 

11.50 až 12.20 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena,

    príprava na obed, obed)

 

    príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory,

    odpočinok (v starších vekových skupinách skracovanie odpočinku)

 

14:40 až 15:10 hod. - hygiena, olovrant

 

    hry a hrové činnosti - edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku

 

17:00 hod. - ukončenie prevádzky

 

 

 

                        D E N N Ý   P O R I A D O K

 

Školský rok: 20212022                          Trieda: 2.

 

Prevádzka MŠ je denne od 6:30 – 17:00 hod.

 

6.30 - otvorenie prevádzky

 

    schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia,

    skupinové, individuálne, spoločenské hry, edukačné aktivity

 

8:30 až 8:50 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

 

    pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné

    aktivity,  osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku,

    vychádzka so získavaní vedomostí o okolí, prírode, doprave, hry

    v záhrade (pohybové so spevom využitie náčinia a náradia, pieskovísk,

    hry s hračkami, voľné hry)

 

11:30 až 12:00 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena,

   príprava na obed, obed)

 

    príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory,

    odpočinok (v starších vekových skupinách skracovanie odpočinku)

 

14:30 až 14:50 hod. - hygiena, olovrant

 

    hry a hrové činnosti - edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku

 

17:00 hod. - ukončenie prevádzky

 

 

 

                        D E N N Ý   P O R I A D O K

 

Školský rok: 2021/2022                         Trieda: 1.

 

Prevádzka MŠ je denne od 6:30 – 17:00 hod.

 

6:30 - otvorenie prevádzky

 

    schádzanie detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia,

    skupinové, individuálne, spoločenské hry, edukačné aktivity

 

8:30 až 8:50 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena, desiata)

 

    pohybové a relaxačné cvičenia, hry a hrové činnosti detí – edukačné

    aktivity,  osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku,

    vychádzka so získavaní vedomostí o okolí, prírode, doprave, hry

    v záhrade (pohybové so spevom využitie náčinia a náradia, pieskovísk,

    hry s hračkami, voľné hry)

 

11:30 až 12:00 hod. - činnosti zabezpečujúce životosprávu (hygiena,

   príprava na obed, obed)

 

    príprava na odpočinok – literárne, hudobné chvíľky a rozhovory,

    odpočinok (v starších vekových skupinách skracovanie odpočinku)

 

14:30 až 14:50 hod. - hygiena, olovrant

 

    hry a hrové činnosti - edukačné aktivity, záujmové krúžky, pobyt vonku

 

17:00 hod. - ukončenie prevádzky