Archív článkov

Platby na úhradu stravného

13.04.2021 14:53
Oznamujeme,   že informácie o výške platby na úhradu stravného budú od nasledujúceho mesiaca (máj 2021) zasielané priamo na mailové adresy zákonných zástupcov detí.    

Prevádzka MŠ od 12.4.2021

09.04.2021 16:19
Od 12.4.2021 budú v prevádzke štyri triedy MŠ pre deti všetkých vekových skupín v čase od 6:30 do 16:30 hod.  K prevzatiu dieťaťa do MŠ budú zákonní zástupcovia potrebovať: - Čestné vyhlásenie -  Čestné vyhlásenie 11a.docx  - výsledok testu k nahliadnutiu, - dve rúška pre dieťa...

Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

09.04.2021 10:19
Rozhodnutie MÚ MČ Petržalka o prevádzke materských škôl v čase letných prázdnin: prevádzka_leto_2021.pdf Na základe tohoto rozhodnutia, bude naša MŠ v prevádzke počas mesiaca júl 2021.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

26.03.2021 14:03
Podrobnosti o termíne a spôsobe podávania žiadostí nájdete v rubrike: Pre rodičov

sčítanie obyvateľov - pripomienka

19.03.2021 13:56
rodicom .docx

Oznam o zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

20.01.2021 10:53
VZN_príspevky_v_školách_- posledná_verzia.docx

Zmena výšky príspevku od 1.1.2021

07.01.2021 11:31
Na základe VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020 výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  od 1.1.2021 sa určuje na 40,-€ mesiac / dieťa, číslo účtu a VS ostáva nezmenený. www.petrzalka.sk/2020-12-16-vseobecne-zavazne-nariadenie-mestskej-casti-bratislava-petrzalka-c-15-2020

Do pozornosti

13.10.2020 12:59
Dávame do pozornosti rodičov: - zmenu telefónneho čísla MŠ - mobil. 0947 487 472 - zverejňovanie týždenného jedálnička - v záložke JEDÁLEŇ

NOVÁ mailová adresa školy

22.09.2020 11:00
Upozorňujeme na zmenu mailovej adresy školy!   stará - mshaanova@strediskoskole.sk nová -  mshaanova@petrzalka.sk     

zápisné lístky stravníkov v ŠJ materskej školy

04.08.2020 09:23
Prikladáme na stiahnutie zápisné lístky stravníkov v MŠ - všetky deti navštevujúce MŠ s bežným stravovacím režimom. Vyplnený zápisný lístok a platba podľa informácie na zápisnom lístku budú od nástupu dieťaťa do MŠ v šk. roku 2020/2021  podmienkou k možnosti stravovať sa v školskej...
Záznamy: 11 - 20 zo 21
<< 1 | 2 | 3 >>