Archív článkov

Platby v roku 2020

09.12.2019 12:03
V súlade so zavedením nového elektrinického programu  evidencie a dochádzky detí do MŠ (Edupage) budú od 2.1.2020 akceptované IBA platby bankovým prevodom. Program neeviduje platby poštovou poukážkou!

Vianočné prázdniny 2019

09.12.2019 11:58
Milí rodičia, pretože počas vianočných prázdnin bude naša materská škola mimo prevádzku, ponúkame vám možnosť umiestnenia detí v náhradných MŠ: MŠ Ševčenkova od 23.12.2019 do 31.12.2019 a MŠ Vyšehradská od 2.1.2020 do 7.1.2020. Avšak tieto materské školy budú v prevádzke iba v prípade, že sa...

Zmena v odhlasovaní stravného

28.10.2019 12:36
Na základe pripomienkového konania k VZN č.7 je dňom 22.10.2019 právoplatné rozhodnutie o odhlasovaní detí MŠ z poberania stravy. Od tohto dátumu je možné odhlasovať dieťa v daný deň do 7:30 hod. Po tomto čase nebude možné dieťa zo stavy odhlásiť. 

Do 26.9.2019 - vyplnené tlačivá súhlasu

19.09.2019 13:19
Podľa najnovších pokynov je POTREBNÉ odovzdať v MŠ do 26.9.2019 v zalepenej obálke vyplnené tlačivo Súhlasu so spracovaním a overením osobných údajov. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Súhlas_spracovanie_preverenie_údajov.doc (40448)

AKTUÁLNE - POPLATKY ŠKOLNÉHO !!!

09.09.2019 18:47
Aktuálne informácie k poplatkom školného všetkých detí petržalských materských škôl:   - súhlas so spracovaním a overením osobných údajov - rodičia detí s trvalým pobytom v Petržalke - do...

PLENÁRNA SCHÔDZA a TRIEDNE AKTÍVY RODIČOV

03.09.2019 13:33
Pozývame všetkých rodičov dňa 11.9.2019 o16:00 hod. na plenárnu schôdzu a následne triedne aktívy. S ohľadom na zmeny v platbách školného a stavného je účasť rodičov potrebná!

Zmena VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

30.08.2019 21:41
Vážení rodičia, dávame vám do pozornosti aktuálnu verziu VZN týkajúcu sa zmien platieb školného (s platnosťou od 1.11.2019) a stravného (s platnosťou od 1.9.2019) v MŠ: Znenie_VZN_c_7_2019.pdf (422,8 kB)

BESIEDKY

21.05.2019 14:08
Milý rodičia, termíny besiedok sa opakovane posunuli, pretože chorobnosť detí pretrváva!!! 3. a 4. trieda - termín konania besiedky 23.5. štrvrtok 1. a 2. trieda - 28.5. utorok    

Prekladáme termín konania besiedok ku Dňu matiek

14.05.2019 12:23
Z dôvodu vysokej chorobnosti detí prekladáme termín konania besiedok Ku Dňu matiek na 22. a 23.5.2019!

Úprava platieb školného

29.04.2019 12:56
Oznamujeme rodičom, že došlo na základe nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka (podrobnosti v MŠ) k úprave výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách na 30,- €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje na druhé dieťa o 3,-€ menej zo základnej výšky príspevku, na tretie dieťa o 5,- € menej...
Záznamy: 1 - 10 zo 16
1 | 2 >>