Archív článkov

Oznam k poskytovaniu dotácií na stravu

30.08.2021 20:08
Do 8. septembra 2021 si môžu všetci zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú niektorý z bodov a) až d), podávať formulár na posúdenie príjmu. Zákonní zástupcovia predkladajú všetky tlačivá s potrebnými dokladmi na Oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti...

Zápisný lístok stravníka ŠJ MŠ na šk. rok 2021/2022

30.08.2021 19:47
Vyplneý zápisný lístok prosíme doniesť pri príchode dieťaťa do MŠ! Zápisný lístok_na_sk._r._2021-22.docx  

Prevádzka MŠ k 1.9.2021

30.08.2021 16:31
Prevádzková doba materskej školy od 1.9.2021: 6:30 - 17:00 hod

Oznamy k začiatku školského roka

27.08.2021 18:29
Oznamy pre rodičov .docx písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa.docx 

O Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu)

21.07.2021 21:16
Informácie k čerpaniu dotácie na stravu dieťaťa žijúceho v domácnosti: ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia...

Pozvánka - „Komunitný život v Petržalke“.

22.06.2021 17:52
Vážení zákonní zástupcovia, milé deti a milí žiaci, pozývame Vás, aby ste zažili program „Komunitný život v Petržalke“. Kde?     Nobelovo Námestie, Bratislava-Petržalka Kedy?   Streda -  30. 6. 2021 v čase 11:00 hod. do 17:00...

Výzva MÚ Petržalka rodičom detí

07.06.2021 11:06
Vážení rodičia, na základe žiadosti od Štatistického úradu SR a v mene zamestnancov MČ BA-Petržalka  by sme Vás chceli Vážení rodičia požiadať o realizáciu sčítania Vašich detí, v prípade, že ste tak neurobili (resp. ste na to zabudli, nestihli). Prosíme Vás, aby ste Vaše...

Nové tlačivo o bezinfekčnosti od 17.5.2021

15.05.2021 00:15
Aktualizované tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré bude potrbné predkladať zákonnými zástupcami detí pri príchode do MŠ od 17.5.2021: Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Čestné vyhlásenie od 3.5.2021

03.05.2021 14:04
čestné vyhlásenie zákonných zástupcov od 3.5.2021: čestné vyhlásenie od 3.5.2021.docx   

Predkladanie čestného vyhlásenia - každý pondelok

13.04.2021 14:56
Žiadame zákonných zástupcov detí, aby každý pondelok pri príchde do MŠ predložili Čestné vyhlásenie (tlačivo 11a).   Čestné vyhlásenie 11a.docx 
Záznamy: 1 - 10 zo 21
1 | 2 | 3 >>