Archív článkov

O Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu)

21.07.2021 21:16
Informácie k čerpaniu dotácie na stravu dieťaťa žijúceho v domácnosti: ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia...

Pozvánka - „Komunitný život v Petržalke“.

22.06.2021 17:52
Vážení zákonní zástupcovia, milé deti a milí žiaci, pozývame Vás, aby ste zažili program „Komunitný život v Petržalke“. Kde?     Nobelovo Námestie, Bratislava-Petržalka Kedy?   Streda -  30. 6. 2021 v čase 11:00 hod. do 17:00...

Výzva MÚ Petržalka rodičom detí

07.06.2021 11:06
Vážení rodičia, na základe žiadosti od Štatistického úradu SR a v mene zamestnancov MČ BA-Petržalka  by sme Vás chceli Vážení rodičia požiadať o realizáciu sčítania Vašich detí, v prípade, že ste tak neurobili (resp. ste na to zabudli, nestihli). Prosíme Vás, aby ste Vaše...

Nové tlačivo o bezinfekčnosti od 17.5.2021

15.05.2021 00:15
Aktualizované tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré bude potrbné predkladať zákonnými zástupcami detí pri príchode do MŠ od 17.5.2021: Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Čestné vyhlásenie od 3.5.2021

03.05.2021 14:04
čestné vyhlásenie zákonných zástupcov od 3.5.2021: čestné vyhlásenie od 3.5.2021.docx   

Predkladanie čestného vyhlásenia - každý pondelok

13.04.2021 14:56
Žiadame zákonných zástupcov detí, aby každý pondelok pri príchde do MŠ predložili Čestné vyhlásenie (tlačivo 11a).   Čestné vyhlásenie 11a.docx 

Platby na úhradu stravného

13.04.2021 14:53
Oznamujeme,   že informácie o výške platby na úhradu stravného budú od nasledujúceho mesiaca (máj 2021) zasielané priamo na mailové adresy zákonných zástupcov detí.    

Prevádzka MŠ od 12.4.2021

09.04.2021 16:19
Od 12.4.2021 budú v prevádzke štyri triedy MŠ pre deti všetkých vekových skupín v čase od 6:30 do 16:30 hod.  K prevzatiu dieťaťa do MŠ budú zákonní zástupcovia potrebovať: - Čestné vyhlásenie -  Čestné vyhlásenie 11a.docx  - výsledok testu k nahliadnutiu, - dve rúška pre dieťa...

Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

09.04.2021 10:19
Rozhodnutie MÚ MČ Petržalka o prevádzke materských škôl v čase letných prázdnin: prevádzka_leto_2021.pdf Na základe tohoto rozhodnutia, bude naša MŠ v prevádzke počas mesiaca júl 2021.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022

26.03.2021 14:03
Podrobnosti o termíne a spôsobe podávania žiadostí nájdete v rubrike: Pre rodičov
Záznamy: 1 - 10 zo 17
1 | 2 >>