_____________________________

Aktuality

Zmena v odhlasovaní stravného

28.10.2019 12:36
Na základe pripomienkového konania k VZN č.7 je dňom 22.10.2019 právoplatné rozhodnutie o odhlasovaní detí MŠ z poberania stravy. Od tohto dátumu je možné odhlasovať dieťa v daný deň do 7:30 hod. Po tomto čase nebude možné dieťa zo stavy odhlásiť. 

Do 26.9.2019 - vyplnené tlačivá súhlasu

19.09.2019 13:19
Podľa najnovších pokynov je POTREBNÉ odovzdať v MŠ do 26.9.2019 v zalepenej obálke vyplnené tlačivo Súhlasu so spracovaním a overením osobných údajov. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Súhlas_spracovanie_preverenie_údajov.doc (40448)

AKTUÁLNE - POPLATKY ŠKOLNÉHO !!!

09.09.2019 18:47
Aktuálne informácie k poplatkom školného všetkých detí petržalských materských škôl:   - súhlas so spracovaním a overením osobných údajov - rodičia detí s trvalým pobytom v Petržalke - do...

PLENÁRNA SCHÔDZA a TRIEDNE AKTÍVY RODIČOV

03.09.2019 13:33
Pozývame všetkých rodičov dňa 11.9.2019 o16:00 hod. na plenárnu schôdzu a následne triedne aktívy. S ohľadom na zmeny v platbách školného a stavného je účasť rodičov potrebná!

Zmena VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

30.08.2019 21:41
Vážení rodičia, dávame vám do pozornosti aktuálnu verziu VZN týkajúcu sa zmien platieb školného (s platnosťou od 1.11.2019) a stravného (s platnosťou od 1.9.2019) v MŠ: Znenie_VZN_c_7_2019.pdf (422,8 kB)
1 | 2 | 3 >>

Informácie, ktoré vám môžu byť pri výchove nápomocné:

NEVÝCHOVA

- vyskúšajte zdarma, zadanie adresy je bezpečné a postupne vám na ňu budú zasielané ďalšie videá k praktickému uplatňovaniu Nevýchovy

Čo sa stane, keď začnete Nevychovávať

viac tu

5 princípov úspešnej Nevýchovy:

viac tu

Videá na rôzne "výchovné" témy: tu

3 nejväčšie omyly vo výchove:  tu
 

Ako rozprávky vychovávajú:

 rozprávky.doc (506 kB)