_____________________________

Aktuality

Platby v roku 2020

09.12.2019 12:03
V súlade so zavedením nového elektrinického programu  evidencie a dochádzky detí do MŠ (Edupage) budú od 2.1.2020 akceptované IBA platby bankovým prevodom. Program neeviduje platby poštovou poukážkou!

Vianočné prázdniny 2019

09.12.2019 11:58
Milí rodičia, pretože počas vianočných prázdnin bude naša materská škola mimo prevádzku, ponúkame vám možnosť umiestnenia detí v náhradných MŠ: MŠ Ševčenkova od 23.12.2019 do 31.12.2019 a MŠ Vyšehradská od 2.1.2020 do 7.1.2020. Avšak tieto materské školy budú v prevádzke iba v prípade, že sa...

Zmena v odhlasovaní stravného

28.10.2019 12:36
Na základe pripomienkového konania k VZN č.7 je dňom 22.10.2019 právoplatné rozhodnutie o odhlasovaní detí MŠ z poberania stravy. Od tohto dátumu je možné odhlasovať dieťa v daný deň do 7:30 hod. Po tomto čase nebude možné dieťa zo stavy odhlásiť. 

Do 26.9.2019 - vyplnené tlačivá súhlasu

19.09.2019 13:19
Podľa najnovších pokynov je POTREBNÉ odovzdať v MŠ do 26.9.2019 v zalepenej obálke vyplnené tlačivo Súhlasu so spracovaním a overením osobných údajov. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Súhlas_spracovanie_preverenie_údajov.doc (40448)

AKTUÁLNE - POPLATKY ŠKOLNÉHO !!!

09.09.2019 18:47
Aktuálne informácie k poplatkom školného všetkých detí petržalských materských škôl:   - súhlas so spracovaním a overením osobných údajov - rodičia detí s trvalým pobytom v Petržalke - do...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Informácie, ktoré vám môžu byť pri výchove nápomocné:

NEVÝCHOVA

- vyskúšajte zdarma, zadanie adresy je bezpečné a postupne vám na ňu budú zasielané ďalšie videá k praktickému uplatňovaniu Nevýchovy

Čo sa stane, keď začnete Nevychovávať

viac tu

5 princípov úspešnej Nevýchovy:

viac tu

Videá na rôzne "výchovné" témy: tu

3 nejväčšie omyly vo výchove:  tu
 

Ako rozprávky vychovávajú:

 rozprávky.doc (506 kB)