_____________________________

Aktuality

Oznam k poskytovaniu dotácií na stravu

30.08.2021 20:08
Do 8. septembra 2021 si môžu všetci zákonní zástupcovia, ktorí spĺňajú niektorý z bodov a) až d), podávať formulár na posúdenie príjmu. Zákonní zástupcovia predkladajú všetky tlačivá s potrebnými dokladmi na Oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti...

Zápisný lístok stravníka ŠJ MŠ na šk. rok 2021/2022

30.08.2021 19:47
Vyplneý zápisný lístok prosíme doniesť pri príchode dieťaťa do MŠ! Zápisný lístok_na_sk._r._2021-22.docx  

Prevádzka MŠ k 1.9.2021

30.08.2021 16:31
Prevádzková doba materskej školy od 1.9.2021: 6:30 - 17:00 hod

Oznamy k začiatku školského roka

27.08.2021 18:29
Oznamy pre rodičov .docx písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti pre dieťa.docx 

O Z N A M k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu)

21.07.2021 21:16
Informácie k čerpaniu dotácie na stravu dieťaťa žijúceho v domácnosti: ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

NEVÝCHOVA

- vyskúšajte zdarma, zadanie adresy je bezpečné a postupne vám na ňu budú zasielané ďalšie videá k praktickému uplatňovaniu Nevýchovy

Čo sa stane, keď začnete Nevychovávať

viac tu

5 princípov úspešnej Nevýchovy:

viac tu

Videá na rôzne "výchovné" témy: tu

3 nejväčšie omyly vo výchove:  tu
 

Ako rozprávky vychovávajú:

 rozprávky.doc (506 kB)